Klíčové slovo: ptačí chřipka

Horší než ptačí chřipka


Svět obchází megastrašák s názvem ptačí chřipka. Odkud se bere? Proč je jí tolik? Bobík má jisté podezření, ale protože svůj nápad nedomyslel, stihne ho zlá rána. Ovšem Bobík není jediný, kdo své nápady nedomýšlí. Ten někdo skončí o moc hůře a pohotovost budou mít i třeskoprští hasiči