Klíčové slovo: závislosti

2. května 2012

Češi vedou světový žebříček v závislostech a neřestech